Lone Workers

Persoonlijke alarmsystemen voor lone workers

 

Wat zijn zogenaamde “lone workers”? Velen van u kennen wel iemand die tot deze categorie te rekenen valt. Een lone worker is een werknemer die zijn werk verricht. Dat wil zeggen dat diegene zijn of haar werk in isolatie van andere werknemers verricht. Hierbij kan zoal gedacht worden aan deurwaarders, constructie werkers, mijnwerkers, fabrikanten etcetera.(ZIE https://en.wikipedia.org/wiki/Lone_worker).

In vele gevallen is dit geen enkel probleem. Echter, sommige beroepen brengen meer risico en soms zelfs gevaarlijke situaties met zich mee. We kunnen ons allemaal goed voorstellen dat deurwaarders kunnen worden geconfronteerd met boosheid en soms zelfs agressie. Ook andere lone workers kunnen in gevaarlijke situaties belanden. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over mijnwerkers die tijdens hun werk vast kwamen te zitten onder de grond met alle gevolgen van dien. Natuurlijk staat de veiligheid van uw werkers te aller tijden voorop. Door de enorme vooruitgang die de wereld op technologisch vlak geboekt heeft, zijn er nu mogelijkheden om deze werkers bij te staan die voorheen niet realiseerbaar waren.

Persoonlijke alarmsystemen kunnen hierin een grote bijdrage leveren. Lees hieronder meer over persoonlijke alarmering. Bij alarmsystemen zullen velen van u denken aan brandalarmen en anti inbraak alarmering. Hier gaat het echter om alarmering met als doel om mensen in nood bij te staan. Tegenwoordig zijn er naast vaste alarmering ook talloze bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in [mobiele alarmering] à (link naar homepage).Bij mobiele alarmering kan men gebruik maken van een draagbaar device dat als alarm werkt. Zo’n device kunt u makkelijk met u meenemen. Bijvoorbeeld om uw hals. Met een eenvoudige druk op de knop wordt er een melding gedaan bij zowel de werkgever als ook bij een daarvoor bestemde meldcentrale. Hierbij wordt ook een belverbinding gerealiseerd. Het device is daarnaast voorzien van een GPS tracker die de locatie doorgeeft.

 

INTERNATIONALE WETGEVING RONDOM LONE WORKERS

 

Meerdere landen hebben al nieuwe regels en wetgeving ingevoerd met welke zij beogen om lone workers in bescherming te nemen. De geïntroduceerd wetten bevatten met name aanscherping van criteria waaraan werkgevers moeten voldoen. Het gaat hierbij om maatregelen om het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en, zo mogelijk, het verlichten van de werkdruk bij zware beroepen. Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn hier voorbeelden van. Zo kent Frankrijk sinds 2008 de zogenaamde “Code du travail – Article R4512-13 2008”. In Australië is er op 1 januari 2014 wetgeving in werking getreden die werkgevers verplicht tot het monitoren van de gezondheid van hun werkers die op afstand of in isolatie hun werk verrichten. Zo hebben ze “Regulation 48” uit de “Managing the Work Environment and Facilities Code of Practice 2011” die het begrip lone workers afbakent en regels vastlegt voor de wijze waarop Australische werkgevers hun lone workers kunnen beschermen.

 

WETGEVING IN NEDERLAND

 

In Nederland is zeer recentelijk, namelijk op 1 juli 2017, de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. Wederom dient dit ter bescherming van arbeiders in Nederland. Het is te verwachten dat wetgeving de komende jaren steeds meer zal worden uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van maatschappij en technologie die zowel nieuwe mogelijkheden als wel uitdagingen met zich mee brengt. Als u lone workers in dienst heeft is het dus zeer raadzaam om hen te voorzien van een persoonlijk alarmsysteem. Sociale Controle is een bedrijf dat zich focust op persoonlijke alarmsystemen. Klik [hier] — Sociale Controle homepage voor meer informatie.