Lone Workers

Persoonlijke alarmsystemen voor lone workers

 

Wat zijn zogenaamde “lone workers”? Velen van u kennen wel iemand die tot deze categorie te rekenen valt. Een lone worker is een werknemer die zijn werk verricht. Dat wil zeggen dat diegene zijn of haar werk in isolatie van andere werknemers verricht. Hierbij kan zoal gedacht worden aan deurwaarders, constructie werkers, mijnwerkers, fabrikanten etcetera.(ZIE https://en.wikipedia.org/wiki/Lone_worker).

In vele gevallen is dit geen enkel probleem. Echter, sommige beroepen brengen meer risico en soms zelfs gevaarlijke situaties met zich mee. We kunnen ons allemaal goed voorstellen dat deurwaarders kunnen worden geconfronteerd met boosheid en soms zelfs agressie. Ook andere lone workers kunnen in gevaarlijke situaties belanden. Denk bijvoorbeeld aan verhalen over mijnwerkers die tijdens hun werk vast kwamen te zitten onder de grond met alle gevolgen van dien. Natuurlijk staat de veiligheid van uw werkers te aller tijden voorop. Door de enorme vooruitgang die de wereld op technologisch vlak geboekt heeft, zijn er nu mogelijkheden om deze werkers bij te staan die voorheen niet realiseerbaar waren.

Persoonlijke alarmsystemen kunnen hierin een grote bijdrage leveren. Lees hieronder meer over persoonlijke alarmering. Bij alarmsystemen zullen velen van u denken aan brandalarmen en anti inbraak alarmering. Hier gaat het echter om alarmering met als doel om mensen in nood bij te staan. Tegenwoordig zijn er naast vaste alarmering ook talloze bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in [mobiele alarmering] à (link naar homepage).Bij mobiele alarmering kan men gebruik maken van een draagbaar device dat als alarm werkt. Zo’n device kunt u makkelijk met u meenemen. Bijvoorbeeld om uw hals. Met een eenvoudige druk op de knop wordt er een melding gedaan bij zowel de werkgever als ook bij een daarvoor bestemde meldcentrale. Hierbij wordt ook een belverbinding gerealiseerd. Het device is daarnaast voorzien van een GPS tracker die de locatie doorgeeft.

 

INTERNATIONALE WETGEVING RONDOM LONE WORKERS

 

Meerdere landen hebben al nieuwe regels en wetgeving ingevoerd met welke zij beogen om lone workers in bescherming te nemen. De geïntroduceerd wetten bevatten met name aanscherping van criteria waaraan werkgevers moeten voldoen. Het gaat hierbij om maatregelen om het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en, zo mogelijk, het verlichten van de werkdruk bij zware beroepen. Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn hier voorbeelden van. Zo kent Frankrijk sinds 2008 de zogenaamde “Code du travail – Article R4512-13 2008”. In Australië is er op 1 januari 2014 wetgeving in werking getreden die werkgevers verplicht tot het monitoren van de gezondheid van hun werkers die op afstand of in isolatie hun werk verrichten. Zo hebben ze “Regulation 48” uit de “Managing the Work Environment and Facilities Code of Practice 2011” die het begrip lone workers afbakent en regels vastlegt voor de wijze waarop Australische werkgevers hun lone workers kunnen beschermen.

 

WETGEVING IN NEDERLAND

 

In Nederland is zeer recentelijk, namelijk op 1 juli 2017, de vernieuwde arbeidsomstandighedenwet in werking getreden. Wederom dient dit ter bescherming van arbeiders in Nederland. Het is te verwachten dat wetgeving de komende jaren steeds meer zal worden uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van maatschappij en technologie die zowel nieuwe mogelijkheden als wel uitdagingen met zich mee brengt. Als u lone workers in dienst heeft is het dus zeer raadzaam om hen te voorzien van een persoonlijk alarmsysteem. Sociale Controle is een bedrijf dat zich focust op persoonlijke alarmsystemen. Klik [hier] — Sociale Controle homepage voor meer informatie.

Draadloze alarmsystemen voor het kleinbedrijf en thuis.

14159_13

Draadloze alarmsystemen voor het kleinbedrijf en thuis.

 

Welk type alarmsysteem u het beste thuis of in uw klein bedrijf kunt installeren hangt grotendeels af van waar u woont, uw budget, uw thuis interieur en uw persoonlijke voorkeur. De kosten van een alarmsysteem kunnen sterk variëren, afhankelijk van hoe uitgebreid u wilt dat uw alarm systeem is. Vanzelfsprekend, zijn er hogere kosten gemoeid met de aanschaf en het onderhoud van een alarm systeem dat voorzien is van een camera dan met een alarm systeem dat slechts het bewegen van een deur kan detecteren en daarop een sirene activeert. Een beveiligingssysteem dat juist geïnstalleerd is, zal er zeker toe leiden dat uw huis een minder aantrekkelijk doelwit is voor potentiële inbrekers. Lees hieronder meer over de diverse alarmsystemen die er op de markt zijn.

 

DRAADLOOS OF MET DRAAD?

 

Een alarmsysteem is ofwel aangesloten op het netwerk via draad of het is draadloos verbonden. Het voordeel van een draadloos alarmsysteem is dat deze makkelijk te installeren valt en het er vaak beter uitziet. Daarnaast is het makkelijk te herinstalleren indien u besluit om te verhuizen of elders gaat werken. Draadloze systemen maken gebruik van sensoren en communiceren via radiogolven met het controle paneel. Hoewel draadloze systemen makkelijker te installeren zijn, hangt er anderzijds wel een hoger prijskaartje aan. Een draadloos systeem kunt u door een professionele installateur laten installeren, maar dit kunt u ook makkelijk zelf doen. Bij bedrade systemen is het echter raadzaam om dit in elk geval door een professional te laten doen. Bedrade systemen zijn met name lastig om te installeren doordat het moeilijk is de draden goed te plaatsen.

 

Geluidsalarmen kunnen een sirene activeren die op hoog volume geluid uitzendt. Dit met als doel om mensen in de nabije omgeving op de hoogte te brengen van de situatie en inbrekers af te schrikken. Een nadeel van dit soort alarmen is dat het geluid blijft uitzenden totdat iemand het deactiveert, dus bij vals alarm kan het alarm door blijven galmen. Een dergelijk alarm komt vooral goed van pas in een drukke buurt. Wanneer het alarm in een villa af gaat, zal toch niemand het merken.

 

Daarnaast zijn er nog alarmsystemen die verbonden zijn met een service. In het Engels spreekt men van “monitored alarms and unmonitored alarms”. Bij een zogenaamde “monitored alarm” is er een connectie met een centrale. Wanneer het alarm afgaat, zal er contact worden gelegd met de meldcentrale en zullen zij contact met u en eventueel met hulpdiensten opnemen. Een dergelijke meldcentrale is gewoonlijk 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en hiervoor betaalt men gewoonlijk maandelijkse service kosten.

 

CONCLUSIE

 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft u tal van opties als u op zoek bent naar een geschikt alarmsysteem voor in huis óf in het klein bedrijf. Wij van Sociale Controle zijn gespecialiseerd in persoonlijke alarmering. Oftewel alarmering voor het individu. Onze focus ligt dus op het garanderen van de veiligheid van uw persoonlijke veiligheid. Hiervoor bieden wij u tal van mogelijkheden waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen vaste alarmering en mobiele alarmering. Voor meer informatie kunt u kijken op http://sociale-controle.nl/mobielalarmering/.

VASTE ANTI-INBRAAK ALARMERING

dief-opgepakt-nadat-hij-in-eigen-huis-inbrak_1_515x0

VASTE ANTI-INBRAAK ALARMERING

 

Vaste anti inbraak alarm systemen voor thuis zijn nuttig voor de basale veiligheid in huis doordat deze inbraken kunnen voorkomen. Er zijn verschillende soorten alarm systemen om inbraken te voorkomen. Sommigen zijn vrij simplistisch en gaan bijvoorbeeld af wanneer er een deur of een raam openstaat. Andere zijn wat uitgebreider en omvatten bijvoorbeeld het gebruik van draadloze camera’s en bewegingsmelders. Uiteraard zijn dergelijke alarm systemen met uitgebreidere technologie ook duurder dan haar eenvoudigere tegenhangers. Er bestaan ook anti alarm systemen die het mogelijk maken om bij detectie van een inbraak automatisch melding te laten doen bij u en of een meldkamer.

 

VOORDELEN VAN ANTI-INBRAAK ALARMSYSTEMEN

 

Een anti inbraak alarmsysteem dat buitenshuis herkenbaar is kan potentiele inbrekers afschrikken. Stelt u zich een aantal inbrekers overwegen om bij u in te breken. Wanneer uw huis zichtbaar beveiligd is, zullen zij hoogstwaarschijnlijk hun plan staken. Voor wie dit nog niet afschrikwekkend genoeg is, kan een loeiende sirene of een flitslicht ertoe leiden dat zij hun poging tot inbraak staken en op de vlucht slaan.

 

Sommige alarmsystemen kunnen zodanig worden ingesteld dat de inbrekers worden opgenomen vanaf het moment dat het systeem een diefstal detecteert. Deze beelden zijn zeer nuttig als u achteraf aangifte gaat doen bij de politie. Verder, is het door dit soort beelden makkelijk om te verifiëren of er echt sprake is van een inbraak. Bij vals alarm zal dit snel blijken uit de doorgestuurde opnamen van het incident.

 

Dergelijke opnamen kunnen overigens direct worden doorgestuurd naar uw mobiele telefoon of naar een meldkamer. Wanneer de opnames worden doorgestuurd naar een meldkamer, zal deze in het algemeen eerst controleren of er werkelijk sprake is van een inbraak(Dit om verdere actie op basis van vals alarm zoals het inschakelen van de politie te voorkomen). In dat geval kan de meldkamer direct de politie inschakelen.

 

NADELEN VAN ANTI-INBRAAK ALARMSYSTEMEN

 

Wanneer u op vakantie gaat, moeten er wellicht bepaalde zaken in het huis worden geregeld terwijl u weg bent. Misschien vraagt u een bekende van u om af en toe de hond uit te laten of de bak voor chemisch afval op de maandagavond buiten te zetten. Als u hen de sleutel van uw huis geeft, dienen zij ook te weten hoe het alarm werkt om zo te voorkomen dat deze afgaat. In het algemeen moet iedereen die toegang heeft tot het huis weten hoe om te gaan met het alarm systeem. Dit brengt toch extra rompslomp met zich mee.

 

U moet zorgvuldig het alarm in en uitschakelen bij thuiskomst. Ook als u in de ochtend naar beneden gaat, moet u dit doen. Anders bestaat er het risico van een vals alarm.
Een uitgebreid alarmsysteem brengt in meerdere opzichten hoge kosten met zich mee.

 

Huisdieren kunnen mogelijkerwijs het alarm activeren. Dit geldt natuurlijk met name wanneer u katten of honden in huis heeft.

 

CONCLUSIE

 

Zoals u hierboven hebt gelezen, kleven er meerdere voordelen aan het gebruik van een vast anti inbraak alarm systeem. U vraagt zich nu wellicht af “Is het gebruik van zo’n alarm systeem de moeite en het geld wel waard?” Natuurlijk hangt dit ook af van uw specifieke omstandigheden. Woont u in een wijk waar een verhoogd risico op inbraak heerst? Al met al went het gebruik van een alarmsysteem snel. Uw huisdieren kunt u bijvoorbeeld op gezette tijden buiten houden. Ja, een anti inbraak alarmsysteem brengt kosten met zich mee, maar daartegenover staat een verhoogde veiligheid. Overweeg u om er een aan te schaffen? Kijk dan eens op socialecontrole.nl

VASTE EN MOBIELE ALARMSYSTEMEN

minifinder_pico_all_colors_gray_bg-1024x566-300x166

 

We kennen allemaal de bekende vaste alarmsystemen. We associëren dit vooral met het tegengaan van diefstal en het voortijdig melden van brand of een te hoog gehalte aan koolstofmonoxide. Het alarmsysteem wordt op een vaste plaats geïnstalleerd, geactiveerd en is operationeel. Wanneer er een detectie plaatsvindt, gaat het alarm af. Bijvoorbeeld als de deur of het raam ‘s nachts beweegt. Dit duidt mogelijk op een inbraak. Brandalarmen gaan af als de temperatuur significant toeneemt en andere alarmen zijn zodanig ingesteld dat deze afgaan als de concentratie van een bepaalde stof in de ruimte stijgt boven een bepaalde maximale waarde. Het meest gebruikte vaste alarmsysteem is het anti-inbraak alarm. Het succes van het vaste alarmsysteem berust op het feit dat men veilig wilt zijn in eigen huis. Er zijn echter veel meer situaties denkbaar waarin men de garantie van veiligheid zou willen. Voor mijnwerkers zou het bijvoorbeeld handig zijn als zij in een mijn, diep onder de grond, de mogelijkheid hebben om alarm te slaan en dat dit zou worden opgevangen door een meldcentrale die bovendien direct de locatie van de mijnwerker doorgestuurd krijgt. Ook voor ouderen met een slechte fysieke conditie zou dit fijn zijn. Denk aan een hoogbejaarde met dementie of een ouder die slecht ter been is en midden op de dag valt. Nog een voorbeeld? Stelt u zich voor dat uw kind buiten aan het spelen is en een half uur na etenstijd nóg niet thuis is. Als u zelf kinderen heeft, weet u wel hoe stressvol dit kan zijn, ook al komt het meestal wel goed. Dit zijn allemaal herkenbare situaties waarin het wenselijk is om meer controle te hebben, zoals een brandalarm uw controle vergroot doordat het u er in ieder geval op zal wijzen dat er een brand is uitgebroken. Precies die controle kan u, voor alle bovengenoemde situaties, geboden worden door een functioneel mobiel alarmsysteem. Een mobiel alarmsysteem is dus meer dan alleen een aanvulling op uw vaste alarmsysteem, aangezien deze úw veiligheid én die van uw naasten kan garanderen in situaties waarin een vast alarmsysteem niet volstaat.

 

MOBIELE ALARMERING, EEN NUTTIGE UITVINDING

 

Mobiele alarmering is deze eeuw mogelijk geworden door de grote technologische vooruitgang die de wereld geboekt heeft. ‘Mobiel’, omdat mobiele alarmering het gebruik van een draagbaar device omvat. Dit draagbare apparaatje kan eenvoudig overal mee naartoe genomen worden en is comfortabel in het gebruik. Bovendien is het device vaak voorzien van een GPS-tracker waarmee de locatie van de drager makkelijk bepaald kan worden door de meldkamer. Vaak bevat het een grote knop. Er kan met slechts een druk op de knop een noodoproep worden gedaan bij een meldkamer. Niet alleen ontstaat er een belverbinding wanneer iemand de knop indrukt, ook kan er een melding worden gedaan bij 3 verschillende nummers. Zo kunnen ook de naasten van degene in nood direct op de hoogte worden gesteld. Dierbaren kunnen gebruik maken van de mobiele app die een pushmelding geeft wanneer hun naaste of dierbare een noodoproep heeft gedaan. De communicatie tussen mobiele alarmsystemen en smartphones verloopt meestal erg soepel.

 

WAT BIEDEN WIJ?

 

Sociale Controle is een bedrijf dat zich bij uitstek heeft gespecialiseerd in mobiele alarmering. Zij kunnen u een op maat gemaakt mobiel alarmsysteem bieden en dit 1 tot 2 dagen na uw aanvraag bij u aan de deur leveren. Voor onze klanten stellen wij een meldkamer ter beschikking die 24/7 eenvoudig te bereiken is. Twijfelt u nog? Neem nu contact met ons op via info@sociale-controle.nl of telefonisch op 085-4018314. Wij plannen dan een afspraak voor u in met een van onze kundige adviseurs.

Persoonlijke Alarmering

minifinder_pico_all_colors_gray_bg-1024x566-300x166

 

Persoonlijke alarmering voor ouderen.
We leven gemiddeld steeds langer. Gelukkig maar, zullen velen van u hierop denken. Een langere levensduur brengt echter ook vergrijzing met zich mee. Steeds meer mensen leven tot op hoge leeftijd zelfstandig. Hierdoor zijn steeds meer van hen afhankelijk geworden van persoonlijke thuiszorg door hun familie en eventuele begeleiding van buren. Mantelzorgers doen vaak hun best om hun ouders bij te staan, maar dit is niet altijd even makkelijk. Vaak hebben zij zelf kinderen, een full-time baan, andere sociale bezigheden en moeten zij daarbij nog tijd vinden om op hun ouders te letten. Stelt u zich voor dat een hoogbejaarde vrouw midden op de dag van de trap valt. Zal zij dit zelf kunnen melden? Zullen haar naasten of een hulpdienst dit tijdig te weten komen? Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat in 2016 het aantal sterfgevallen waarbij een fatale val de oorzaak was, ruimschoots groeide ten opzichte van het jaar ervoor. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook dat het aantal sterfgevallen als gevolg van dementie met 7 procent was gestegen. Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen. Al met al, neemt de behoefte aan adequate thuiszorg van ouderen dus toe.

 
WAT IS PERSOONLIJKE ALARMERING?
De term “Persoonlijke Alarmering” is op zich al erg suggestief. Met persoonlijke alarmering wordt beoogd om ouderen en andere hulpbehoevenden de mogelijkheid te bieden om zelf alarm te slaan en een meldcentrale of naaste familie in te lichten bij een ongeval. Daarnaast kan een alarm systeem in sommige gevallen ook zelf een probleemsituatie detecteren. Bijvoorbeeld een rookmelder die brand detecteert en dit vervolgens automatisch meldt bij een alarmcentrale of een sensor die bijhoudt hoeveel de hulpbehoevende beweegt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van eenvoudig bedienbare devices met knoppen. Hierbij kan gedacht worden aan een apparaat dat op een vaste comfortabele plek in huis wordt geplaatst, maar ook aan een draagbaar device. Het device kan zo worden ingesteld dat bij een druk op de knop een oproep wordt gedaan aan een meldcentrale die 24 uur per dag beschikbaar is. Daarnaast kan ook de naaste familie van de oudere onmiddellijk ervan op de hoogte worden gebracht dat hun ouder een melding heeft gedaan. Verder kan zo’n device worden voorzien van een knop die gebruikt kan worden om de noodoproep in te trekken. Hiermee hebben ouderen zelf controle en kunnen zij direct hulp vragen wanneer dit nodig is en deze ook weer intrekken zodat dienstverleners niet onnodig worden ingeschakeld.

 
VOORDELEN VAN PERSOONLIJKE ALARMERING
Ouderen of hulpbehoevenden krijgen door middel van de persoonlijke alarmering de mogelijkheid om zelf hulp in te roepen van een alarmcentrale en daarbij hun dierbaren direct hiervan op de hoogte te stellen. Concreet kunt u hierbij denken aan het eerdergenoemde voorbeeld van de vrouw die van de trap valt en alleen thuis is. Met behulp van persoonlijke alarmering kan zij zelf alarm slaan door simpel op een knop van het device te drukken. Hiermee kunnen ernstige en zelfs dodelijke ongevallen worden voorkomen. U kunt zich voorstellen dat het aantal sterfgevallen hierdoor kan worden teruggedrongen. Door middel van geavanceerde technologie kan deze persoonlijke alarmering ook worden gebruikt om te automatisch te checken of een hulpbehoevende wel in orde is. Bijvoorbeeld door automatisch een melding te laten doen bij de meldcentrale indien een hulpbehoevende zich al een tijdje niet meer heeft bewogen. Tot slot is de persoonlijke alarmering ook waardevol voor familie en dierbaren die meer gerust zullen zijn over het welzijn van hun ouder.

 
Sociale Controle
Wij van Sociale Controle zijn gespecialiseerd in persoonlijke alarmering. Heeft u interesse in ons systeem of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande wegen. We kunnen u dan ter plekke van informatie voorzien of een afspraak inplannen met één van onze adviseurs.

 

Telefoon: 085-4018314
E-mail: info@sociale-controle.nl